anna-samoylova-w55spmmopge-unsplash (2123x1130)
Photo by Anna Samoylova on Unsplash

Bedre sammen

Å dra lasset sammen er så mye bedre enn å slite alene!
Det er en av ideene bak headingen på denne siden: "Bedre sammen", og det handler om at hjem og kirke sammen kan gjøre de kloke tingene for at neste generasjon skal få en varig og slitesterk tro på Jesus. Fordi vi er så mye bedre sammen!

Som kristne foreldre ønsker vi at barna våre skal få en sunn, levende og varig tro på Jesus. Men hvordan kan vi gi dem det på en best mulig måte?

Forskning sier at en av de viktigste grunnene til at unge voksne beholder sin relasjon til Jesus, er at de så en levende Gudstro i barndomshjemmets hverdagsliv. Løsningen på frafallet vi ser blant kristne, unge voksne ligger med andre ord i hjemmet. Utfordringen er at kun 10 prosent av kristne familier har en jevn rytme for å dele troslivet med hverandre. 

Jeg tror ikke dette handler om at man ikke vil. Jeg tror snarere at man er utrygg på hvordan det kan skje, og kanskje også at man ikke er klar over hvor viktig det er for trosutviklingen i den unge. Bevissthet, rett og slett.

Og dette kan vi gjøre noe med!

Se for deg dette: 

  • Hver av oss blir bevisstgjort på hvor mye det lille jeg gjør kan bety for barnas - og min egen - tro
  • Hver av oss får trening i hvordan man kan gjøre tro på ulike måter, ikke bare snakke om den - kort sagt dele troeslivet med barna i de ulike fasene de er i
  • Hver av oss opplever en større trygghet i rollen som trosformidlere i hverdagen

Den viktigste trosformidlingen skjer i hjemmet. Men det er kirkens oppgave å utruste hjemmets voksne til dette.

Hjem + kirke = bedre sammen!

I Misjonskirken UNG kaller vi dette for LEVENDE TRO. 

 

Bestill gjerne besøk om dere vil ha om noe dette og det som står nedenfor her i menigheten din!


Det finnes noen hovedpunkter i Levende tro, og her kan du lese om litt om noen av dem.

Hver av dem kunne jeg ha skrevet mye om, det er nok til å fylle bøker. Det har jeg da også gjort, og du kan lese om og bestille boka Hver tid teller her.

På denne siden får du imidlertid en kort innføring i noe av det som både erfaring og forskning sier er viktig for at den unge skal få en tro som varer.

Alt er godt fundert i bibelen, prøvd ut i vår egen tid. 

Hjemmet er viktigst

Hjemmet er viktigst

Dersom du er mor eller far, er du den aller viktigste stemmen inn i barnas liv. Det gjelder alt, inkludert tro og verdier. Så er det lett å tenke at det lille jeg sier betyr ingen ting; det er så mange andre stemmer som konkurrerer med meg. Men fortsett å gjør det lille - eller mye - du gjør! Det er ikke nødvendigvis så mye som skal til!

Det aller viktigste du kan gjøre for barna dine i forhold til å gi troen videre, er 1) å elske dem betingelsesløst hele tiden, og 2) holde din egen gudsrelasjon varm. Det er først når det er en relasjon på plass, at vi kan ha en god innflytelse. Og det er først når vi selv har en tro i hjertet, at vi kan dele den. Men det er ikke nødvendigvis så mye som skal til! Vit at hvert lillle steg i riktig retning har betydning. Dersom du vil vite mer om disse tingene, eller ønsker at jeg skal besøke din menighet for å snakke om dette og oppmuntre foreldre og andre, er det bare å ta kontakt!  Du kan også lese om dette i boka Hver tid teller.

 

Photo by Emma Bauso from Pexels

Den andre stemmen

Den andre stemmen

Lederen kan ha en utrolig stor innvirkning på et barns tanker om seg selv og om Gud. Det at det finnes en annen voksen der, i tillegg til foreldrene, kan være nettopp det som skal til for at troen får modnes og vokse.

Selv om foreldre er viktigst for at de unge skal få en tro, er det helt nødvendig at det finnes andre som kan trekke i samme retning. Det kan være lederen, en bestefar eller - mor, foreldrene til en kompis.... Poenget er at det er flere der. For det er tider da foreldrenes stemme lyder svakere i den unge. At det da finnes andre der, kan ha avgjørende betydning.

Men denne relasjon bør være på plass før man trenger den, slik at den er på plass når den unge trenger den. At andre voksne som involverer seg i den unges liv over tid, kan være det som utgjør den store forskjellen. Ikke se smått på det du gjør som leder, eller på oppmerksomheten du gir til den unge utenom samlingene, uke etter uke, år etter år eller. 

Photo by Danny Nee on Unsplash

Kirkens utfordring nr 1

Kirkens utfordring nr 1

Dersom det stemmer at de fleste kristne ikke deler troen med sine barn og andre, må kirken ta det på alvor. Det kan kirken gjøre bl.a. ved å bevisstgjøre dem og å gi dem de verktøyene de trenger.

Å oppdra barna i den kristne troen er et stort ansvar. Det er derfor det er helt fantastisk at Gud har gitt oss menigheten. Da kan vi nemlig gjøre det sammen!  Menigheten kan bevisstgjøre sine folk om hvor viktig nettopp det de sier hjemme er, ved stadig å snakke om dette på ulike måter. Samtidig kan menigheten gi de voksne konkrete verktøy i å dele troslivet i de ulike livsfasene, midt i hverdagene. For det er jo faktisk i hverdagslivet vi lever.

Men hvordan ber man egentlig med 4åringen? Eller med fjortisen, for den saks skyld. Og hvordan kan man ha meningsfulle samtaler om både livet og troen med en 6åring som mest av alt bare vil gjøre alt annet? Det er dette menigheten må lære oss opp i. Hvordan det kan se ut, er det vi kaller å ha et Levende tro-fokus, og det gjelder alle aldre, fra 0 til 100.

Photo by Alexis Brown on Unsplash

Rytme, relasjoner og gode grunner

Rytme, relasjoner og gode grunner

Oppsummert kan vi si at det å modnes og vokse i sin tro handler om rytme, relasjoner og gode grunner til å tro. Dette viser at det er langsiktig, at vi tar de unge på alvor, og at vi trenger hverandre.

Rytmen: det som slår jevnlig i hverdagen, som er med på å holde troen levende: bønn, bibel, fellesskap, tjeneste, lovsang. 

Relasjonene: den unge trenger gode venner, gode relasjoner til andre voksne i menigheten, og gode relasjoner til sine foreldre. Uten relasjoner kan vi bare glemme å ha innflytelse!

Grunner: den unge må selv eie sin egen tro. Gjennom egne erfaringer og andres trosfortellinger, og undervisning i trosforsvar, har Den hellige ånd overbevist dem i deres eget indre. 

Photo by Ben White on Unsplash

Lek og gjestfrihet

Lek og gjestfrihet

Det er forsket på hva som gjør at et ungt menneske opplever at barndomshjemmet hadde en levende tro, og det to ting som stikker seg fram.

Og jeg elsker det! For det viser at vi mennesker først og fremst er skapt for relasjoner, til Gud og til hverandre. I følge forskningen var rytmeslagene bønn, bibel, fellesskap og trossamtaler viktig. Men det som virkelig fikk det til å dirre, var om disse rytmeslagene var kolbet sammen med at hadde det gøy sammen, og at man var gjestfrie. Leken og det å være glade i hverandre, krysset med gjestfrihet! Spør du meg, høres det ut som å leve som de første kristne (Apostlenes gjerninger 2, 42-47)

Bilde av fauxels fra Pexels