blura-julelys
Foto: Lars A. Fredriksen

God lysfest

Det er jul! Eller Kristmesse. Eller Lysfest. Kjært barn har mange navn. Det vesentlige er at lyset flytter inn og erstatter mørket! Dèt er verdt en feiring!

Hva er det egentlig vi skal feire denne uken?

Den kristne julehøytiden handler om at lyset kom inn i verden – og sånn sett passer det veldig godt at det ble lagt til den tiden av året da det var som mørket ikke lenger skal ha mer overtaket, men bli overvunnet av lyset.

Sola snudde

Da Norge ble kristnet, var det noen kloke hoder som lot det som tidligere hadde vært lysmesse, bli den nye julen – da var nordmenn allerede vant med å ha en feiring. Men nå ble det mer å feire! For mens man tidligere kun hadde feiret at sola «snudde», ble det nå enda mer grunn til fest, i det at han som senere skulle kalle seg selv for «verdens lys» ble født.

Hvordan kunne han kalle seg det?

Lys, uavhengig av det rundt

Det kunne han fordi han kom til jorden med det som bringer lys inn i menneskers hjerter: Håp. Glede. Fred. Kjærlighet. Framtidstro. Oppreisning. Tilgivelse.

Når slikt bor i et menneskehjerte, blir øyne fylt av lys, uavhengig omstendigheter. Når slikt får fylle hjerter og tanker, blir livet lysere, selv om mørket, forstått som ensomhet, motløshet, angst, hat, bitterhet, korona… kan være omkring en.

Jesus – eller KviteKrist som han ble kalt den første tiden i Norge – kom med lyset. Det var derfor han fikk nettopp det navnet; han var Kvit, som lyset.

"Det skjedde i de dager..."

At Jesus har levd, er et historisk faktum. Han er mer dokumentert enn både keiser Nero og Julius Cesar. Tekstene fra Det nye testamentet er blant de best bevarte historiske skriftene som finnes, og kan settes mer lit til enn både Snorre-sagaen og andre antikke skrifter. Om han ble født nøyaktig rundt det vi nå kaller juletider, er ikke så sikkert. Trolig skjedde det et par år før år 0 også. Men at han ble født mens Kvirinius var landshøvding i Syria er på det rene. Og at fant det sted en stor telling av Romerrikets innbyggere mens Augustus var keiser, er også hevet over enhver tvil. Lukas, som forteller livshistorien til Jesus i Det nye testamentets Lukas evangelium, tidfester Jesu fødsel med både landshøvding og keiser, og med det viser han at dette er mer enn et eventyr. «Det var en gang…» sier eventyrene. De historiske, dokumenterte skriftene sier: «Det skjedde i de dager…», slik at vi skal vite med sikkerhet: Det var akkurat DA det skjedde, dette er ekte vare, dette er sannhet.

Kongebarn i høyet

For utenforstående rundt Betlehem den dagen, var det sannsynligvis ikke noe ekstraordinært ved denne fødselen som vi fortsatt markerer hvert eneste år. Ikke annet enn at noen - kanskje kvinnene - følte en viss medlidenhet med den stakkars unge moren som måtte ligge i høyet å føde.

Men for de som hadde lest tidligere historiske skrifter, var det spesielt. For det var visse detaljer rundt denne fødselen som var blitt forutsett av såkalte Gudsmenn: detaljer om at det skulle fødes en konge i byen Betlehem, av en ung jente, av kong Davids ætt…

Og flere detaljer ble mer synlige etter hvert som denne gutten vokste til og ble mann: … hans kongerike skulle ikke være av denne verden, men skulle bestå av glede, fred, kjærlighet; han skulle helbrede syke og vinne over døden, han skulle bringe lys inn i mørket…

Øyenvitner

Før han døde, forutsa han sin egen død og oppstandelse! Og gjennomførte det! Umulige ting å tro på – om ikke denne litt rare mannen er noe mer enn en vanlig mann.  Umulig å bevise, sier du. Kanskje det, men faktum er at mange historisk bekreftede skikkelser så ham med sine egne øyne – og disse øyenvitnene skrev det ned i skrifter mer bevart enn de fleste andre skrifter fra den tiden. I tillegg gav disse øyenvitnene livene sine for dette faktum. De var overbevist om at denne mannen var Guds sønn, var Guds lys inn i verden, var KviteKrist, vel verdt å vie livet sitt til.

En lysfest

Var denne Kristus en bløff, faller hele den kristne troen sammen. Snakket han sant, bør du vende øret til, og lytte. For man lytter om det er Gud som snakker. I så tilfelle er det verdt å feire jul – eller kristmesse. Men kall det gjerne en lysfest. For det er i sannhet det det er: en fest for Lyset! God jul – eller lysfest!

Les flere betraktninger her