CroppedImage
Greyson Joralemon, Unsplash.com

Juleevangeliet på 61 ord

Det evige, merkverdige, nære.... det som skjedde den natta vi kaller "den første julenatten" ...det har jeg forsøkt å si litt om ved hjelp av de neste 61 ordene.

 

Kjærligheten risikerer

Går til ytterkantene

Den strekker seg

Gir seg selv

For å redde

For å kunne komme nær

For å gjenopprette

 

Kjærlighetens farge er

Jordfarget, som marka

Brun, som høyet 

Grå, som steinveggen i stallen

 

Kjærligheten oppsøker

Den svarteste natten 

Det dypeste dypet

Der fødes den

Igjen og igjen

Bringer lys inn i mørket 

Og mørket har ikke overvunnet den

 

Juleevangeliet 2022 

 

Les også : God lysfest

 

Flere betraktninger