clement-m-qp2nzcly4v4-unsplash

Nyttårsbønn for 2023

Det er nok å be for. Det er nok å be om. Hvor skal man begynne? Jeg har forsøkt å begynne her...

 

La meg høre med dine ører, Herre

Høre - når du roper om hjelp 

fra båter på Middelhavet

og fra nabohus 

Høre - når du roper om beskyttelse 

mot kulde og granater 

mot indre troll og ytre farer

 

La meg se med ditt blikk, Herre

Se - når du strever med å finne din plass i fellesskapet

og ensomheten knuger deg 

Se - når du går alene og bærer tungt 

i fjerne flyktningeleirer 

og på torget i min egen by 

 

La meg ta beslutninger med din visdom i hjertet, Herre

Visdom - i møte med andre menneske 

Og med dilemmaer som måtte oppstå og 

valg som må tas. 

Visdom - så jeg kan skjelne 

rett fra nesten rett 

sant fra nesten sant 

 

La meg elske med din kjærlighet, Herre

Elske - så det er ditt hjerte andre erfarer 

og det er ditt hjerte de hører slå 

Elske - så det er din kjærlighet som omfavner 

mennesker

natur

tid

Slik at alt kan elskes 

til helhet 

av deg 

 

 

«Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, KRISTUS."

Efeserne 4, 15

Flere betraktninger