1 år, 2 barn, 3 venner

Stine og Jørgen begynner på skolen i august. Det er både spennende og litt skummelt å være førsteklassing. Derfor er det fint bå ha noen som kan svare når det er noe de lurer på . Fru Fjell lager verdens beste vafler, og hun har alltid tid til å høre på Stine og Jrøgen. Disse tre får mye å snakke om i månedene som følger, og snart er det tid for å starte i andre klasse. Men først er det sommerferie! 

Boka passer godt for barn fra 5-10 år, og er et godt utgangspunkt for samtaler. 

Om du vil lese mer om Stine og Jørgen, kan du gjøre det i boka "Plass til en til"

199,-